mgr Małgorzata Mazur
Jestem psychologiem, terapeutą Integracji Sensorycznej. Ukończyłam studia magisterskie o specjalizacji psychologia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Swoje umiejętności doskonaliłam w Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku i Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Warszawie uzyskując dyplom certyfikowanego terapeuty SI. Ponadto odbyłam szereg kursów i szkoleń podnoszących moje kwalifikacje, są to m.in.: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, interwencja kryzysowa u dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu działań profilaktycznych przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży w Fundacji Dzieci Niczyje, byłam normalizatorem Testu IDS-2 w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, skończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej (I i II stopień) w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, uzyskując certyfikat specjalisty pomocy i interwencji psychologicznej, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia. Brałam udział w licznych konferencjach naukowych na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi. Od 2008 roku pracuję zawodowo, obecnie jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach, zajmuję się przede wszystkim diagnozą psychologiczną, poradnictwem i terapią dzieci, młodzieży, udzielam wsparcia i wskazówek ich rodzicom. Prowadzę terapię dla dzieci nieśmiałych, grupę wsparcia dla młodzieży. Jestem członkiem Zespołu Orzekającego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w szkolnictwie oraz Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Warszawie. W życiu prywatnym jestem mamą Marceliny. Lubię podróże, teatr, dobry film, muzykę i spotkania z ludźmi. W życiu stawiam przede wszystkim na rozwój osobisty, odkrywanie tego co nieznane, podnoszenie swoich kompetencji i profesjonalną pomoc swoim pacjentom.


mgr Adriana Rosocha
Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznego społecznego SWPS w Warszawie kierunku psychologia ze specjalizacją interwencja kryzysowa i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, (UPH Siedlce) także wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i ich rodzin (APS Warszawa). Ukończyłam także kurs - terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży oraz kurs z neuropsychologii klinicznej dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Behawioralnej (CBT) w Warszawie. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach (m.in. neurosensomotoryczna terapia taktylna, szkoła dla rodziców i wychowawców, Sensopaka, liczne kursy z zakresu terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, afazją, ADHD). Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolach, szkołach, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Sądzie, Szpitalu, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, innych specjalistycznych ośrodkach.  W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą staram się rozwijać drzemiący w nich potencjał, towarzyszyć im w odnajdywaniu siebie i swojej ścieżki życiowej. Interesuję się pracą naukowo – badawczą, publikuję teksty, piszę pracę doktorską. Moją pasją są podróże, marzę o wyprawie na Daleki Wschód. Uwielbiam czytać książki, gotować i … bujać w obłokach : ). Prywatnie jestem mamą Oskara.


mgr Paulina Sentkiewicz
Z wykształcenia jestem logopedą i polonistą. Studia wyższe ukończyłam na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Zawód logopedy stał się moją pasją, a jego wykonywanie sprawia mi przyjemność i satysfakcję. Pracuję w kilku Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych z dziećmi od 3 miesiąca życia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Terapię logopedyczną prowadzę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, którzy mają trudności z wymową. Moje zainteresowania logopedyczne pogłębiam w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu oraz surdologopedii. Praca logopedy wiąże się z poszerzaniem horyzontów, ciągłym zdobywaniu wiedzy i szkoleniu się po to, by jak najlepiej pomagać swoim pacjentom. Dotychczas ukończyłam kursy: • Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych metodą dr Swietlany Masgutowej. • Terapii taktylnej wg metody dr Swietłany Masgutowej. • Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. • Symulatniczno-sekwencyjnej nauki czytania– warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. • Dziecko bilingwalne – warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. • Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC). Jestem osobą aktywną zawodowo, biorę czynny udział na konferencjach logopedycznych i pisze publikacje naukowe. Wszystko to robię dla swoich podopiecznych i satysfakcji rodziców.


Dr Paweł Środa
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Ukończyłem prawnicze studia magisterskie oraz doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem prowadząc poradnictwo prawne w Centrum Pomocy Socjalne, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadząc własną Kancelarię Radcy Prawnego dr Paweł Środa w Sokołowie Podlaskim (www.iustus.pl). Specjalizuję się w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz administracyjnych. Oprócz wiedzy prawniczej poszerzałem swoje umiejętności poprzez Podyplomowe Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studia Pedagogiczne na KUL w Lublinie, Kurs Mediatora w Sprawach Nieletnich na UMCS w Lublinie, a także szkolenia z zakresu pracy z osobą uzależnioną oraz motywowania do leczenia odwykowego. Największą satysfakcją dla mnie jest zadowolenie mojego klienta. W życiu prywatnym uwielbiam podróże, pasjonuję się żeglarstwem oraz jazdą na motocyklu, gram na gitarze i fotografuję. Jestem żonaty oraz ojcem nastoletniej córki - Katarzyny.