1. Diagnoza SI (procesów integracji sensorycznej)
2. Diagnoza psychologiczna
3. Terapia integracji sensorycznej
4. Terapia psychologiczna
5. Konsultacja psychologiczna
6. Zabawy fundamentalne dla dzieci w wieku 2-6 lat
7. Terapia „Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci w wieku 7-13 lat” /zajęcia grupowe przy zebraniu co najmniej 6 osób/
8. Diagnoza logopedyczna
9. Terapia logopedyczna

Już wkrótce:
1. Terapia pedagogiczna
2. Rehabilitacja