Konsultacje i terapia psychologiczna

Proponowana forma pomocy psychologicznej obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej, rozwojowej, oraz systemowej w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny.

Terapia psychologiczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci:

 • z trudnościami w nauce,

 • z trudnościami w koncentracji uwagi,

 • z nadpobudliwością ruchową,

 • z trudnościami w relacjach z rówieśnikami,

 • z trudnościami w relacjach z rodzicami,

 • z trudnościami emocjonalnymi,

 • z zaburzeniami zachowania,

 • z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem,

 • rozwijających się prawidłowo, ale prezentujących trudności wychowawcze.
   

Zobacz również: