CENNIK USŁUG OŚRODKA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPII „POMOCNA DŁOŃ” OD DNIA 1.09.2017 R.

1. Diagnoza SI (procesów integracji sensorycznej) .................................................................... ok 2-2,5 h / 250 zł
2. Diagnoza psychologiczna .......................................................................................................................................... 120-150 zł
3. Terapia integracji sensorycznej..............................................................................dla dzieci > 3 r.ż. 30 min. / 35 zł
                                                                                                                   dla dzieci < 3 r.ż. 50-60 min / 70 zł
4. Konsultacja psychologiczna............................................................................................................50-60 min / 70-90 zł
5. Terapia psychologiczna………………........................................................................……….........…………....…50-60 min / 70 zł
6. Zabawy fundamentalne...............................................................................................................................50-60 min / 60 zł
7. Terapia dla dzieci nieśmiałych.........................................................................................................ok 1,5 h / 30 zł osoba
8. Diagnoza logopedyczna......................................................................................................................80 zł (z opinią 100 zł)
9. Terapia logopedyczna................................................................................................................................50 – 60 min / 70 zł
10. Terapia taktylna …………………………......................................................................................………………………....….50 min/ 60 zł
11. Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe)…..………........................................................……...…1h/40 zł
12. Zajęcia grupowe dla dzieci przygotowujących się do nauki w szkole…........................................…1h/30zł
13. Zajęcia grupowe dla dzieci, których rodzice rozwodzą się………….................................................….1,5 h/ 30zł