Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii Pomocna Dłoń

 
 

Zapraszamy do skorzystania z dodatkowej oferty Ośrodka"Pomocna Dłoń"

KONSULTACJE PRAWNE

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego: rozwody, separacje, rozdzielność majątkowa, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, zobowiązania do leczenia odwykowego, itp.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego: sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę, podział majątku, naruszenie posiadania, zasiedzenie itp.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego: odwołania od decyzji administracyjnych (np. ZUS, KRUS, wójta, starosty, organów ds. ustalania niepełnosprawności) , sporządzania pism i wniosków do urzędów.

Z zakresu prawa pracy: sprawy z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy, roszczenia pracownicze wobec pracodawcy itp.

Z zakresu prawa karnego: sprawy o znęcanie fizyczne i psychiczne, znieważenie lub zniesławienie, sprawy o naruszenie nietykalności osobistej itp.

Cena porady prawnej od 50 do 100 zł w zależności od stopnia trudności sprawy.

Cena sporządzenia pisma lub pozwu od 100 do 300 zł w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Istnieje możliwość reprezentowania w sądzie lub przed urzędami."

 
 

Naszym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, a także borykających się z codziennymi problemami, doświadczających niepowodzeń szkolnych, trudności w kontaktach rówieśniczych, z lękami, niską samooceną itp. Pomagamy dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo (dzieci z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem). Pomagamy rodzinom, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka.

Bazujemy na założeniu, iż najważniejszy jest optymalny poziom rozwoju dziecka, a także droga, która do niego prowadzi, dlatego do każdego dziecka i jego rodziny podchodzimy indywidualnie, z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością. System rodzinny jest integralną całością, jest też jedynym środowiskiem, które może zapewnić dziecku najlepsze warunki rozwoju. Na tych założeniach opiera się model pomocy Ośrodka. Stąd też w metodach terapeutycznych przeważają te podejścia, które kładą nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i całej jego rodziny. Zarówno dokonując diagnozy, jak też prowadząc terapię dzieci i rodzin staramy się dostrzegać mocne strony i bazować na zasobach. Wzbogacamy nasza ofertę o konsultacje i porady prawne www.iustus.pl

 

Jeśli mają Państwo pytania - zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego oraz do zapoznania się z naszą ofertą.


„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.
Janusz Korczak

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Jan Paweł II